Sammanfattning av årsmöte 2020

Torsdagen den 23:e januari anordnades detta års årsmöte, som föreningens medlemmar tidigare har blivit kallade till. Under mötet berördes flera punkter centrala till föreningens verksamhet. Nedan följer en kort sammanfattning om det som bestämdes under årsmötet:

Styrelsen anses i överlag vara tillfredsställda med de aktiviteter som har utförts under föregående verksamhetsår. Tidigare utsatta mål anses ha varit uppfyllda och föreningens ekonomi har använts till stor grad väl. Det kan nämnas att BAMK ansökte om bidrag för en Nintendo Switch, vilket godkändes och resulterade i ett uppskattat inköp av denna spelkonsol. Det finns ett antal saker som skedde år 2019 och som kan förbättras under kommande verksamhetsår; bland annat undermålig planering av evenemang och stundtals bristfällig kommunikation mellan styrelsemedlemmar likväl som mellan styrelse och föreningens medlemmar. Under kommande verksamhets år vill BAMK arbeta med att öppna upp, uppmuntra och involvera fler medlemmar i styrelsens arbete. Att informera om föreningens planerade aktiviteter på ett mer öppet sätt anses som viktigt. Förutom att bibehålla den milda och välkommande stämningen på mötena, vill föreningen utforska möjligheterna med att främja medlemmarnas projekt utan att involvera styrelsen i någon större grad kring planeringen.

Årsmötesprotokollet kan i sin helhet läsas på BAMK:s hemsida: https://brommabamk.files.wordpress.com/2020/01/arsmote2020.pdf

Ifall ytterligare frågor finns kan de ställas till någon i den nytillvalda styrelsen eller mailas till styrelse@bamk.se